Info

Algemene info

Turn- en gymvereniging Tonido is opgericht op 4 juni 1954. Wij zijn ingeschreven bij het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Onze vereniging heeft gemiddeld 250 leden in leeftijd variërend van 2,5 tot 80 jaar. Al onze lessen geschieden onder richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), waarbij Tonido is aangesloten.

Onze lessen vinden plaats op de volgende locaties:

Sporthal De Belleman in Dommelen (wedstrijdgroep en recreanten/peutergym vanaf 2,5 jaar)

’t Hazzo in Aalst (recreanten vanaf 6 jaar)

Gymzaal Emmalaan in Valkenswaard (senioren 55+)

Sporthal Zuiderpoort in Budel (wedstrijdgroep)

Wij hebben een ervaren en gediplomeerd kader. Zij worden ondersteund door diverse assistenten. Wij bieden al onze trainers opleidingen en bijscholingen aan.

Naast onze lessen is het streven om jaarlijks ook andere activiteiten te organiseren, zoals een zomerkamp, clubkampioenschappen, diplomadag, sinterklaasfeest voor onze jongste leden, huldiging van onze jubilarissen en een feestelijke bijeenkomst voor onze vrijwilligers.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die onze vereniging willen ondersteunen. Of dat nu is als (assistent)trainer, bestuurslid, jurylid, als lid van onze feestcommissie of anderszins. Heb je tijd en wil je op een bepaald gebied je talenten inzetten voor Tonido, neem dan contact met ons op via info.tonido@gmail.com

Algemene gedragsregels

Klik hier voor de algemene gedragsregels welke binnen TONIDO nageleefd worden.

Tarieven

Recreatief turnen/peutergym

Onze basiscontributie (per 01-01-2024) voor 1 uur of gedeelte daarvan per week is momenteel € 186,00 per jaar. Dit bedrag is inclusief de (verplichte) bondscontributie van de KNGU. Indien de bondscontributie door de KNGU gewijzigd wordt, zijn wij gerechtigd deze wijziging in onze contributie door te voeren. Dit geldt voor al onze contributies.

De contributie wordt via automatische incasso in 12 gelijke maandelijkse termijnen bij u geïncasseerd (bij 1 uur training per week is dat momenteel € 15,50 per maand).

Voor ieder extra recreatief lesuur per week brengen wij u € 5,50 per maand bovenop het basistarief in rekening.

Bij aanvang van het lidmaatschap brengen wij u éénmalig een inschrijfgeld van € 15,00 in rekening.

Wedstrijdturnen
Voor onze wedstrijdgroepen gelden andere tarieven. Basiscontributie is ook hier € 15,50 per maand. Dit bedrag is gelijk aan de basiscontributie voor recreanten en zal worden aangepast zodra de contributie voor die groepen wijzigt. Daarbovenop brengen wij u € 5,50 extra per maand in rekening voor ieder extra lesuur of gedeelte daarvan per week. Het aantal trainingsuren per week wordt bepaald door de trainsters (uiteraard in overleg met u).

Kosten voor het gebruik van de (verplichte) wedstrijdkleding en inschrijfgelden voor wedstrijden worden separaat bij u in rekening gebracht.

Senioren
Bij de groepen senioren 55+, die trainen in de Emmalaan, wordt een contributie van € 186,00 per jaar in rekening gebracht. Ook dit gaat via een maandelijkse automatische incasso (momenteel € 15,50 per maand). Dit bedrag is inclusief bondscontributie van de KNGU en kan dus worden aangepast op het moment dat de KNGU haar bondscontributie wijzigt.

Lidmaatschap en opzeggen
Heeft u interesse in een lidmaatschap, neem dan contact met ons op via info.tonido@gmail.com voor alle mogelijkheden.

Voor een aantal groepen zijn op dit moment wachtlijsten, maar zodra er plaats is in een groep, kunt u (of uw kind) 2 gratis, vrijblijvende proeflessen volgen. Een datum hiervoor wordt op dat moment ingepland in overleg met u en onze ledenadministratie.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dat kan door een mail te sturen naar info.tonido@gmail.com. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand.

Contact

Voor meer informatie kunt u mailen naar info.tonido@gmail.com

Bestuur & vertrouwenspersoon

Bestuur:

Voorzitter – VACANT

Vice Voorzitter – Claudia Kelders – van den Dungen

Penningmeester – Carola Karnebeek

Secretariaat – 

Vertrouwenspersoon – Paul van Daal  vertrouwenspersoon@tonido-valkenswaard.nl 

Contactgegevens van bovenstaande personen zijn op te vragen door een mail te versturen naar info.tonido@gmail.com

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via e-mail. 

Let wel: opzegtermijn bedraagt 1 maand!

e-mail   info.tonido@gmail.com

Privacy verklaring

Tonido hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Klik hier om onze privacy policy te downloaden

Kader Turnen Tonido Valkenswaard

Klik hier om het Kader Turnen te bekijken

Locatie

Sporthal De Belleman is de hoofdlocatie en de meeste lessen vinden hier plaats. 

Naast de turnlessen in de Belleman is er een tweede locatie beschikbaar in ‘t Hazzo in Aalst. 


De wedstrijdgroep traint elke zondag in Budel. Sporthal Zuiderpoort

Senioren trainen in de sporthal aan de Emmalaan in Valkenswaard