Wedstrijd turnen

De wedstrijd groep is voor vanaf de vijfde divisie tot de derde divisie. Zij trainen vaker in de week en doen regelmatig mee met wedstrijden.

Voor deze categorie moet je worden geselecteerd door een trainer. 

Op maandagavond traint de wedstrijdgroep van 17:45 tot 20:30 uur. Op deze avond traint ook de vijfde divisie bovenbouw en jeugd 1.

Op vrijdagavond traint de wedstrijdgroep van 17:30 tot 20:30 uur. Daarnaast traint de vijfde divisie onderbouw ook.

Op zondagochtend traint de wedstrijdgroep van 9:15 tot 12:30 uur . De hele vijfde divisie traint van 10:30 tot 12:30 uur.