Wedstrijd turnen

De wedstrijdturnsters worden op leeftijd (peildatum 1 januari) ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw:
– onderbouw 7-8-9 jaar
– middenbouw 10-11-12 jaar
– bovenbouw 13+

De wedstrijdgroep traint meerdere keren per week. Hoe vaak uw kind traint is afhankelijk van leeftijd en niveau en wordt in overleg met de trainsters bepaald.
Plaatsing in de wedstrijdgroep gebeurt door selectie van de trainsters vanuit de recreantengroepen.

De lessen worden op maandagavond, woensdagavond en zondagochtend gegeven.

Maandagavond      17.45 – 20.30 uur
Woensdagavond    17.00 – 19.30 uur
Zondagochtend        9.30 – 12.30 uur

Op maandag en woensdag zijn de trainingen in De Belleman, op zondagochtend is de training in de volledig ingerichte turnhal in Budel.