Situatie CORONA (COVID-19)

Door TONIDO worden de RIVM, NOC/NSF en KNGU richtlijnen gevolgd.

Helaas worden binnensportaccomodaties niet opgengesteld. Hierdoor kunnen we op onze vertrouwde locaties “De Belleman” en “‘t Hazzo” geen lessen trainingen aanbieden. 

Inmiddels zijn wel alle voorbereidingen voor het starten op buitenlocatie opgestart en hebben we groen licht gekregen van de gemeente Valkenswaard om hiermee te starten. Iedereen wordt hierover per mail geïnformeerd.

Kijk ook regelmatig in de kalender op onze homepage!!

De geplande ALV van 19 maart 2020 zal ook komen te vervallen en staat gepland op 18 juni!!

Wij excuseren ons voor de eventuele ongemakken, maar de gezondheid staat in dit geval voorop.

Per donderdag 19 maart heeft KNGU te kennen gegeven dat alle geplande wedstrijden voor het seizoen 2019/2020 zullen komen te vervallen. 

Meer hierover kan je hier vinden.

I.v.m. de huidige onzekere en onvoorspelbare situatie heeft de kampcommissie besloten om het zomerkamp welke gepland stond voor 3, 4 en 5 juli af te lasten.